₪ آپارات برترین ویدیو کلیپهای های مدحی رهبری ₪

 

بیست ویدیو کلیپ پنجم- مدح رهبری (آرشیو پنجم) *جدید*

*جدید* بیست ویدیو (کلیپ)پنجم - مرجع ویدیوهای ناب رهبری حضرت امام خامنه ای *جدید*

کلیپ رهبری_مداحی رهبر_مدح رهبر_ویدیو رهبر_کلیپ رهبر_ویدیو رهبر_بهترین کلیپ های رهبری


ویدیو هشتادم:حاج محمود کریمی در مدح امامش حضرت سیدعلی خامنه ای س
ویدیو هشتاد و یکم:مدح جنجالی سلحشور در مدح  امام خامنه ای س
ویدیو هشتاد و دوم:نماهنگ جنجالی در آرزوی شهادت حضرت امام خامنه ای (س)
ویدیو هشتاد و سوم:مهمترین جمله سال 93 از زبان سیدعلی خامنه ای س
ویدیو هشتاد وچهارم:مداحی فاطمیه 1394 حاج میثم مطیعی برای  امام خامنه ای س
از من رها نشد ... یک لحظه حتی از سرش چادر جدا نشد
ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و پنجم:مداحی فوق العاده جلیلی برای  حضرت امام خامنه ای (س)
ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و ششم:کلیپ مهمترین جمله امام خامنه ای (س) در سال 1393
ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و ششم:کلیپ ضربه متقابل ملت ولایت مدار ایران به دشمن
ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و هشتم:کلیپ - ویدیو اشکهای حضرت  امام خامنه ای (س) در حسرت یک آرزو
ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و نهم:کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده بیاد ماندنی مجتبی رمضانی درباره حضرت مولا امام خامنه ای(س)
ویدیو (کلیپ رهبری) نود:کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده میثم مطیعی برای مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (س)
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و یکم:کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده زیبای برادران انقلابی برای مولایمان امام حسین (ع)و رهبر کبیر انقلاب
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و دوم:کلیپ - ویدیو مداحی بسیار زیبای میشکند خشــم حزب الله از میثم مطیعی
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و سوم:کلیپ - ویدیو مداحی دنیا برای اهلش ما و تو غم تو ای مولا (میثم مطیعی)
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و چهارم:کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده مدح  حزب الله با صدای میثم مطیعی
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و پنجم:کلیپ - ویدیو مداحی بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان امام خامنه ای (س) را ...
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و ششم:کلیپ - ویدیو مداحی بی نظیر از حاج میثم مطیعی برای مولا امام خامنه ای (س)
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و هفتم:کلیپ - ویدیو مداحی بی نظیر برای اربعین در شبکه دوم سیما
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و هشتم:کلیپ - ویدیو مداحی بی نظیر مـــــــــا انقلابی هستیم ...
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و نهم:کلیپ - ویدیو مداحی حسیــــن حســـــن یا سیدعلی (س) با صدای میثم مطیعی در شبکه سوم سیما
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و نهم:کلیپ - ویدیو مداحی دفاع مقدس با صدای میثم مطیعی برای مولامون امام خامنه ای (س)
ویدیو (کلیپ رهبری) صد:کلیپ - ویدیو مداحی کنار قدم های جابر از میثم مطیعی ...

برای مشاهده ویدیو کلیپهای پست چهارم (آرشیو چهارم) روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
*جدید* بیست ویدیو (کلیپ)پنجم - مرجع ویدیوهای ناب رهبری حضرت امام خامنه ای *جدید*

کلیپ رهبری_مداحی رهبر_مدح رهبر_ویدیو رهبر_کلیپ رهبر_ویدیو رهبر_بهترین کلیپ های رهبری


ویدیو هشتادم
حاج محمود کریمی در مدح امامش حضرت سیدعلی خامنه ای س

[http://www.aparat.com/v/k7KYJ]


ویدیو هشتاد و یکم
مدح جنجالی سلحشور در مدح  امام خامنه ای س

[http://www.aparat.com/v/zbwOv]ویدیو هشتاد و دوم
نماهنگ جنجالی در آرزوی شهادت حضرت امام خامنه ای (س)

[http://www.aparat.com/v/hw5HE]
ویدیو هشتاد و سوم
مهمترین جمله سال 93 از زبان  سیدعلی خامنه ای س

[http://www.aparat.com/v/Qd46J]
ویدیو هشتاد وچهارم
مداحی فاطمیه 1394 حاج میثم مطیعی برای  امام خامنه ای س
از من رها نشد ... یک لحظه حتی از سرش چادر جدا نشد

[http://www.aparat.com/v/QNueC]ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و پنجم
مداحی فوق العاده جلیلی برای   حضرت امام خامنه ای (س)
کاری از حامد جلیلی

[http://www.aparat.com/v/xW75r]


ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و ششم
کلیپ مهمترین جمله امام خامنه ای (س) در سال 1393
کاری از khamenei.ir

[http://www.aparat.com/v/Qd46J]


ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و ششم
کلیپ ضربه متقابل ملت ولایت مدار ایران به دشمن
کاری از khamenei.ir

[http://www.aparat.com/v/UHOEl]


ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و هشتم
کلیپ - ویدیو اشکهای حضرت مولا امام خامنه ای (س) در حسرت یک آرزو

[http://www.aparat.com/v/ohSQM]ویدیو (کلیپ رهبری) هشتاد و نهم
کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده بیاد ماندنی مجتبی رمضانی درباره حضرت مولا امام خامنه ای(س)

[http://www.aparat.com/v/EG3r9]ویدیو (کلیپ رهبری) نود
کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده میثم مطیعی برای مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (س)
[http://www.aparat.com/v/fKyt7]


ویدیو (کلیپ رهبری) نود و یکم
کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده زیبای برادران انقلابی برای مولایمان امام حسین (ع)و رهبر کبیر انقلاب
کاری از حسینی میمونم و حسینی میمیرم

[http://www.aparat.com/v/wrjoB]ویدیو (کلیپ رهبری) نود و دوم
کلیپ - ویدیو مداحی بسیار زیبای میشکند خشــم حزب الله از میثم مطیعی

[http://www.aparat.com/v/IlNnf]


ویدیو (کلیپ رهبری) نود و سوم
کلیپ - ویدیو مداحی دنیا برای اهلش ما و تو غم تو ای مولا (میثم مطیعی)

[http://www.aparat.com/v/SopZQ]ویدیو (کلیپ رهبری) نود و چهارم
کلیپ - ویدیو مداحی فوق العاده مدح مولای حزب الله با صدای میثم مطیعی

[http://www.aparat.com/v/Iltq3]
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و پنجم
کلیپ - ویدیو مداحی بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان امام خامنه ای (س) را ...

[http://www.aparat.com/v/VhYU9]
ویدیو (کلیپ رهبری) نود و ششم
کلیپ - ویدیو مداحی بی نظیر از حاج میثم مطیعی برای مولا امام خامنه ای (س)

[http://www.aparat.com/v/IDybE]ویدیو (کلیپ رهبری) نود و هفتم
کلیپ - ویدیو مداحی بی نظیر برای اربعین در شبکه دوم سیما

[http://www.aparat.com/v/uwhi6]ویدیو (کلیپ رهبری) نود و هشتم
کلیپ - ویدیو مداحی بی نظیر مـــــــــا انقلابی هستیم ...

[http://www.aparat.com/v/esMnP]ویدیو (کلیپ رهبری) نود و نهم
کلیپ - ویدیو مداحی حسیــــن حســـــن یا سیدعلی (س) با صدای میثم مطیعی در شبکه سوم سیما

[http://www.aparat.com/v/kQzt4]


ویدیو (کلیپ رهبری) نود و نهم
کلیپ - ویدیو مداحی دفاع مقدس با صدای میثم مطیعی برای مولامون امام خامنه ای (س)

[http://www.aparat.com/v/eO5so]ویدیو (کلیپ رهبری) صد
کلیپ - ویدیو مداحی کنار قدم های جابر از میثم مطیعی ...

[http://www.aparat.com/v/GavKH]ویدیوهای پست های زیر تکمیل شده و در ادامه مطلب قابل نمایش است
ویدیو ها آرشیو پنجم بزودی تکمیل میشود ...

وضعیت این پست : تکمیل شده

برچسب ها:کلیپ رهبر، کلیپ رهبری، ویدیو رهبر، ویدیو رهبری، مداحی برای رهبر، مدح رهبری، کلیپ میثم مطیعی،
[ 1394/01/6 ] [ 21:50 ] [ آپارات برترین ویدیو کلیپهای های مدحی رهبری ] [ نظرات() ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic